چرا دعاهایمان برآورده نمی شود؟

چرا دعاهایمان برآورده نمی شود؟   چرا دعا میکنیم؟ انسان چه احتیاجی به دعا دارد؟ اگر دعا برآورده شود، پس چرا احتیاج به تلاش است؟ در خانه جلوی تلویزیون نسشته ایم پاهایمان را روی هم می اندازیم جم نگاه میکنیم، چای سبز و دمنوش میخوریم بعد موقع چرت نیم روزی یک 10 دقیقه ای دعا میکنیم … ادامه خواندن چرا دعاهایمان برآورده نمی شود؟